Güzəştli aqrokredit

28.08.2018 767 | ავტორი: Tozu Gulmamedova
Güzəştli aqrokredit layihəsi Gürcüstanın Təbiəti Qoruma və Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin təşəbbüsü ilə 2013-cu il 27 martdan etibarən Kənd Təsərrüfatı Layihələri idarə etmə Agentliyi “Birləşmiş Aqrolayihələr” çərçivəsində yerinə yetirilir.

Layihənin məqsədi kənd təsərrüfatının ilkin inkişaf, emal etmək və saxlama-satma təsərrüfatı prosesləri üçün hüquqi və fiziki şəxslərə ucuz və əlçatan pul vasitəsi ilə həyata keçirmə yolu ilə onlara imkan yaratmaqdır.

Layihə çərçivəsində kənd təsərrüfatının ilkin təsərrüfat, emal etmə və saxlama-satma istiqamətində, əsas və işlətmə vasitələri üçün maddi institutlardan güzəştli aqrokrediti ala bilərlər.

Layihə çərçivəsində kredit yalnız layihəylə nəzərdə tutulan tələbləri ödədiyi halda verilir.

“Güzəştli aqrokredit layihəsi” çərçivəsində aqro kreditləri layihədə iştirak edənlər komersial banklar və maliyyə institları verir, kənd təsərrüfatı layihələrinin idarə agentliyi tərəfindən təyin  edilmiş şərtlərə uyğun olaraq.

Kənd Təsərrüfatı Layihələrinin İdarə Agentliyi kredit müraciətini etmək və krdetin verilməsi prosesində iştirak etmir.

“Güzəştli aqrokredit layihəsində” bu komponontlər daxildir:

  1. Güzəştli aqrokredit işlətmə  vasitələri üçün;
  2. Güzəştli aqrokredit əsas vasitələr üçün;
  3. Güzəştli aqrolizinq;
  4. Dövlət proqramı “Gürcüstanda İstehsal Et”.