Polis 3 ayda 11 cinsi taciz faktı qeydə aldı

22.08.2019 114 | ავტორი: Tozu Gulmamedova

Polis 3 ayda 11 cinsi taciz faktı qeydə aldı

2019-cu ilin 10 may tarixindən etibarən Gürcüstanın inzibati qanunpozuntusu məcəlləsinə cinsi tacizi inzibati məsuliyyətə cəlb edən dəyişiklik əlavə olundu. 

Daxili İşlər Nazirliyi, qanunun qüvvəyə minməsindən bu günədək ölkə miqyasında qanunpozuntsunun  11 faktını qeydə aldı. 

Qeyd edək ki, qanunun effektiv işləməsi üçün Daxili İşlər Nazirliyi polis əməkdaşıarının bacarıqlarının artırılması üçün onlara trening keçirilməsi və müvafiq hazırılıq təlimatlarıyla aktiv olaraq işləyir.

Cinsi taciz ictimai məkanda şəxsə qarşı ediləm,  ləyaqəti alçaltmaq məqsədli, şəxsin özünü düşmənçil, qorxuducu, təhqir olunmuş, alçaldılmış hiss etdiyi mühit yaradan, arzuolunmayan cinsi xaralterli davranışdır.